Szervezeti coaching

Célok:

 • Szervezeti hatékonyság és céltudatosság növelése
 • Együttműködés fejlesztése
 • Felelősségek és döntési kompetenciák egyértelműsítése
 • Motiváció és elköteleződés erősítése
 • Lemorzsolódás csökkentése
 • Az objektív időszakos értékelések feltételeinek megteremtése

Területek:

 • Üzleti és működési filozófia és célrendszer megalkotása, pontosítása
 • Szervezet átvilágítás, folyamatok, normák és pozíciók felmérése
 • Szervezeti struktúra átalakítása, kialakítása (folyamatok, munkakörök, feladatok, kompetenciák, döntési kompetenciák és elvárások rendszer szintű kidolgozása)
 • Etikai normagyűjtemény elkészítése
 • Motivációs és bónusz rendszerek kialakítása
 • Teljesítményértékelő rendszer bevezetése
 • A motiváció nem anyagi feltételeinek a megteremtése (bizalom, kötődés, csapatszellem, légkör, környezet, nem anyagi természetű motivációs eszközök)
 • A fejlesztést támogató coaching és tréning programok meghatározása (a teljes folyamat során szerzett tapasztalatok alapján)
 • A program lezárulását követő, időszakos szervezeti szupervízió

Meggyőződésünk, hogy a szervezet sikeres és hatékony működése mindig megelőzi a piaci sikereket. Részleges vagy teljes szervezetlenség esetén a piaci sikerek és bevételek is részlegesen vagy teljesen elmaradnak. A kettő között egyértelmű korreláció mutatható ki.

A szervezeti coaching a szervezetfejlesztés olyan formája, ahol lényegesen nagyobb hangsúlyt helyezünk az emberi tényezőkre, mint a hagyományos szervezetfejlesztés esetében. A munka során egyénileg, és kis csoportokban is dolgozunk a munkavállalókkal és vezetőkkel, annak érdekében, hogy megértsük a jelenlegi szervezeti viselkedést, folyamatokat, formális és informális szerepeket, normákat, célokat és problémákat.

A célok, folyamatok, pozíciók, normák átalakítása, illetve újak bevezetése során szem előtt tartjuk és alkalmazzuk azokat a szervezet és munkapszichológiai alapelveket, amelyekkel biztosítjuk, hogy az érintettek adaptálni tudják a változásokat.

„Valójában nem üzleti vállalkozást építünk, hanem embereket, csoportokat. Ha ezt jól csináljuk, akkor ők építik fel számunkra az üzleti vállalkozást.”

Munkánk során folyamatosan szem előtt tartjuk azokat a munka és szervezetpszichológiai szempontokat, amelyek biztosítják, hogy a változások emberi elmével követhetők és jól adaptálhatók legyenek. Ennek megfelelően képesek vagyunk ténylegesen megvalósuló, és nem csak leírt változásokat elérni egy cég életében.